Övrigt


Vi använder oss av Radan, CAD/CAM-program med 2D- och 3D-CAD. Vi konstruerar enkelt och smidigt skräddarsydda detaljer med hög precision. Skärplaner och bockningsprogram ska­pas med några få knapptryckningar.

För kunden gör detta att:
  • Befintliga ritningar och modeller kan enkelt läsas in, anpas­sas och återanvändas.
  • Kostnaden per detalj reduceras eftersom skärprogrammet automa­tiskt parallellbehandlar detaljerna och utnyttjar råmaterialet till fullo.
  • Perfekta skärplaner och bockningsprogram skapas med några få knapptryckningar.
  • Korrekt skärteknik och bockningsprocess simuleras och kontrolleras automatiskt.
  • Ger omfattande möjligheter att planera och övervaka tillverkningsprocessen.

För att kunna utnyttja vår programvara till fullo och ge er bästa möjliga kvalitet och kortast leveranstid önskar vi underlag vid beställningar och förfrågningar i första hand som stp-fil, alternativt dwg- eller dxf-fil i skala 1:1. Men vi kan även ta fram underlaget åt er, önskas framtagning av underlag vänligen kontakta oss.

Kontakt


Telefon:

Epost:


Order: